HVAD ER EN DOULA?

Ordet "Doula" stammer fra græsk og betyder direkte oversat "en kvinde som tjener". 


Doulaens arbejde er, at give omsorg og støtte til den vordende mor og far. Det at have en doula med under fødslen kan give en ro og en tryghed for den fødende, men det har også vist sig at have en positiv effekt på selve fødslens forløb. 


DOULA-EFFEKTEN

Eksempler på den positive effekt tilstedeværelsen af en doula kan have: 

  • Kan nedsætte risikoen for indgreb (såsom ve-stimulerende drop og kejsersnit)
  • Kan resultere i et kortere fødselsforløb
  • Kan mindske brugen af medicinsk smertelindring
  • Kan styrke tilknytningsprocessen mellem mor og barn
  • Kan fremme amningen


En undersøgelse i American Journal of Managed Care har vist, at tilstedeværelsen af en doula undet et fødselsforløb kan nedbringe risikoen for kejsersnit med 60%. Derudover kan det mindske forbruget af smertelindring med op til 30%, forbruget af ve-stimulerende drop med 40% og forkorte fødslens længde med 25%.

Kilde: Klaus Marshall: Mothering the mother – How A Doula Can Help You Have A Shorter, Easier, And Healthier Birth


Omsorg på 3 forskellige måder

En doula yder omsorg på 3 forskellige måder under en fødsel

1. Relation til dig og din familie

Du møder og opbygger dit forhold til din doula allerede i graviditeten. Det betyder, at du har en ved din side, som er trænet i fødsler, er der under hele fødslen og som kender dine behov og ud ind. Det kan være en fordel, da:

    • Din partner, mor, veninde, eller hvem du skal have med til fødslen, ikke nødvendigvis har erfaring med fødsler
    • Din jordemoder ikke er en kontinuerlig, kendt støtte. Sandsynligheden for at føde med en, du har mødt før er rigtig lille, specielt hvis du skal føde i Region Hovedstaden.


2. Kontinuerlig omsorg

En doula er til stede før din fødsel- under hele fødselsforløbet og efter din fødsel. Og det er lige meget, om den tager 8 eller 30 timer. 


3. Erfaring med fødsler

En doula er trænet og oplært i den spontant forløbende fødsel. Hun erstatter hverken jordemoder, partner eller læge, men hjælper med at holde rummet og hjælper den spontane og normale fødsel på vej uden at blande sig i de medicinske beslutninger.